Make your own free website on Tripod.com

蘋 果 日 報 新 聞 轉 載

04-01-1999

彭利來:港聯欠缺默契   鄭良耀:廣東隊體能差
港 聯 教 練 彭 利 來 強 調 球 隊 未 能 在 今 屆 省 港 盃 首 回 合 取 勝 只 是 欠 運 , 他 相 信 港 聯 次 回 合 主 場 會 有 更 佳 演 出 。
彭 利 來 說 : 「 早 料 到 今 仗 會 以 一 球 決 勝 負 , 哪 一 方 可 以 取 得 入 球 便 會 勝 出 , 我 們 雖 有 多 次 攻 門 , 可 惜 始 終 把 握 不 到 機 會 。 」
此 外 , 他 亦 讚 賞 廣 東 隊 有 出 色 表 現 , 並 指 港 聯 球 員 因 來 自 不 同 球 會 及 國 家 , 而 且 準 備 不 足 , 溝 通 及 默 契 是 有 些 少 問 題 , 故 此 球 隊 需
要 時 間 及 操 練 來 改 善 , 相 信 一 星 期 會 有 更 好 的 成 績 。
廣 東 隊 教 練 鄭 良 耀 認 同 昨 仗 雙 方 的 水 平 相 差 不 大 , 球 隊 能 取 勝 關 鍵 全 賴 球 員 認 真 及 投 入 。
鄭 良 耀 說 : 「 我 們 的 體 能 明 顯 比 港 聯 差 , 但 勝 在 盡 力 , 個 別 球 員 在 速 度 亦 有 優 勢 , 但 中 場 線 的 組 織 力 較 遜 色 , 後 防 及 前 鋒 線 的 演 出
則 令 人 滿 意 。 」

霍 英 東 老 當 益 壯 踢 半 場
噚 日 足 總 永 遠 名 譽 會 長 霍 英 東 照 舊 有 踢 省 港 盃 頭 場 , 佢 老 人 家 依 然 老 當 益 壯 , 踢 足 成 個 下 半 場 , 結 果 廣 東 教 練 元 老 隊 尾 段 先 至 追
番 二 比 二 , 完 場 後 成 班 香 港 執 委 邀 請 隊 球 員 重 爭 住 同 老 霍 影 相 留 念 。  廣 州 球 迷 亦 喜 歡 鬧 球 證 原 來 廣 州 球 迷 一 樣 好 鍾 意 鬧 球 證 , 噚 日 個 球 證 一 吹 罰 主 隊 , 全 場 球 迷 即 刻 起 哄 , 平 時 香 港 最 多 都 係 聽 到 幾 十 人 一 齊 問 候 球 證 , 幾 千 人 齊 齊 同 聲 同 氣 咁 鬧 都 少 見 。

球 迷 吹 雞 球 員 難 分 真 假
不 過 噚 晚 有 個 球 迷 就 缺 德 , 經 常 效 關 鍵 時 刻 吹 雞 , 搞 到 球 員 有 幾 次 都 唔 知 真 定 假 , 有 次 港 聯 曉 頓 越 位 下 單 刀 , 球 證 已 經 吹 雞 , 但 佢 梗 係 有 理 冇 理 都 射 先 啦 , 點 知 係 咪 假 , 入 之 後 佢 準 備 跳 森 巴 舞 之 際 先 知 食 詐 糊 , 空 歡 喜 一 場 。
以 上 轉 載 只 作 參 考 , 目 的 為 了 長 期 保 留 這 些 資 料 讓 各 位 觀 賞 , 所 有 內 容 及 圖 片 板 權 全 屬 報 章 出 版 商 本 身 所 有